AK Lillehammer. De Sandvigske Samlinger, Maihaugen. Öygarden fra Skjak. Interiör fra Vinterstua.

  • Im Angebot
  • Normaler Preis €1.00


AK Lillehammer. De Sandvigske Samlinger, Maihaugen. Öygarden fra Skjak. Interiör fra Vinterstua. Ungelaufen. Großformat. Verlag: D. Stribolts. Foto Normann. Nummeriert: G-B-148.  Zustand: gut, leichte Randläsuren.